Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

29.10.2018 - 11:17

Thực hiện Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ngày 25/10/2018, Tổ giám sát số 288 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Theo đó, Tổ giám sát đã làm việc tại chi bộ, trực tiếp xem xét các tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.    


Sau khi tiến hành giám sát, Tổ giám sát sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình quy định, trình Thường trực Ủy ban kiểm tra xem xét ban hành thông báo kết quả giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong tháng 11 năm 2018./.

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK