Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

138 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng Đợt 07/11/2018

29.10.2018 - 7:14

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2018), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 138 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 33 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh) của 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Có 54 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 23 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 16 đồng chí được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 20 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 07 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm, 05 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm và 12 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 70 năm.


Để việc tổ chức lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại đơn vị mình một cách trang trọng, chu đáo và thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK