Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

26.10.2018 - 20:14

Vừa qua, tại hội trường Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chực Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo HĐND, UBND; các Ban và văn phòng Huyện ủy; Trưởng, Phó Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội huyện và các đồng chí đại diện thường trực đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng Chí Võ văn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất cao với những kết quả đạt qua 05 năm thực hiện quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của bộ Chính trị. Qua đó, đã góp phần phát huy dân chủ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội. Các cấp uỷ đã định hướng cụ thể về nội dung giám sát, phản biện cho Mặt trận và các đoàn thể vừa không chồng chéo vừa không làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức được giám sát. Trên cơ sở nội dung được cấp uỷ phê duyệt, Mặt trận, các đoàn thể chính trị -xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 357 cuộc giám sát trên các lĩnh vực. Các cấp, các ngành đã quan tâm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cho hoạt động giám sát, phản biện.Thường trực Ủy ban Mặt trận và Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức được hội nghị phản biện theo quy định. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức 30 cuộc đối thoại với nhân dân theo quy định; việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi các ý kiến góp ý thông qua các hình thức được nhân dân đồng tình.

Kết luận hội nghị đồng chí Võ Văn Thanh – Phí Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo đối với việc giám sát, phản biện của Mặt trận, các đoàn thể; chọn nội dung giám sát theo hướng trọng tâm, cụ thể, linh hoạt và đúng thực chất; các cơ quan Nhà nước không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh, khắc phục những vấn đề được giám sát phản biện góp ý. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, định hướng của các tổ chức đảng cấp trên đối với cấp ủy xã, thị trấn và hướng dẫn của mặt trận, đoàn thể đối với tổ chức mình ở cơ sở trong thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

H.N
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK