Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tăng cường khối đoàn kết nội bộ.

26.10.2018 - 17:2

Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tăng cường khối đoàn kết nội bộ.


    Trung tâm nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ, tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. Đơn vị có tổng số viên chức, người lao động khá đông (trên 210 người), trong đó có trên 75% có trình độ trung cấp, đại học, cao học. Tuy nhiên, với đặc thù công việc 70% viên chức, người lao động phải thường xuyên công tác phân tán khắp các công trình cấp nước trên địa bàn 9/10 huyện, thị xã, thành phố nên gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý cũng như công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho viên chức, người lao động. Song, qua nhận thức và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường khối đoàn kết nội bộ.

    Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm Lý Hữu Phước phấn khởi cho biết thêm một số bí quyết thành công và kết quả đạt được cụ thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị, đó là:

    Trước hết phải có nhận thức đúng đắn về quy chế dân chủ. Theo Giám đốc Lý Hữu Phước, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ Trung tâm xuất phát từ quan điểm “xem quy chế dân chủ là một trong số các công cụ không những có tính chất chủ yếu và hữu hiệu trong công tác quản lý, điều hành, tập hợp tập thể viên chức, người lao động cùng đồng lòng, hợp sức nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức có văn hóa và hoạt động chuyên nghiệp”. Để có nhận thức đúng, đồng bộ, phát huy đúng mức quyền làm chủ của đảng viên, viên chức, người lao động trong xây dựng, phát triển đơn vị thì cấp ủy chi bộ và thủ trưởng đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên làm tốt công tác tổ chức sinh hoạt, quán triệt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cách làm là tổ chức quán triệt sâu kỹ cho đội ngũ chủ chốt (lãnh đạo, quản lý, các tổ, đội) để lực lượng nòng cốt này tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giải thích đến viên chức, người lao động. Đồng thời, biên tập, gửi tài liệu niêm yết trên Website nội bộ và thông báo đến tận tất cả viên chức, người lao động để tự nghiên cứu, tìm hiểu.

    Thứ hai, phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thực hiện dân chủ trong cơ quan theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Trong những năm qua, Thủ trưởng đơn vị luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến viên chức, người lao động và nhân dân; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Cụ thể là: Hàng năm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ; rà soát, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị phù hợp pháp luật, như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định thi đua, khen thưởng; Quy định nâng lương…). Lập hòm thư góp ý tại đơn vị, thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi viên chức, người lao động. Phối hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động hàng năm. Chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức công tác tự kiểm tra nội bộ về thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức kiểm tra, giám sát các chi nhánh trực thuộc theo định kỳ hoặc đột xuất; ngoài ra, định kỳ hàng quý chỉ đạo kiểm tra chéo các Trạm cấp nước khu vực. Luôn quan tâm, tạo điều kiện Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động và Ban Thanh tra nhân dân thực hiện các hoạt động giám sát theo đúng quy định. Nét mới là Trung tâm đã xây dựng sổ tay văn hóa, đạo đức nghề nghiệp giúp viên chức, người lao động làm việc văn hóa và chuyên nghiệp hơn. Xây dựng quy chế khoán sản phẩm nội bộ khuyến khích tinh thần thi đua lao động giữa các phòng ban, bộ phận, cá nhân. Khuyến khích, phân công viên chức, người lao động có trình độ trung cấp trở lên tham gia đăng ký sáng kiến hàng năm, riêng năm 2017, có 198 viên chức, lao động tham gia 244 sáng kiến, đã có 02 sáng kiến đạt giải ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII (2016- 2017).

    Thứ ba, ứng dụng rộng rãi các tiện ích công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng đơn vị. Trung tâm đã đầu tư xây dựng Website đơn vị nhằm công khai các chính sách, quy định, quy trình thủ tục, hồ sơ hành chính để phục vụ khách hàng, không lợi dụng trang Website để quảng cáo hình ảnh; đồng thời, xây dựng phần mềm Văn phòng trực tuyến, thư viện điện tử để tổ chức lấy ý kiến góp ý của viên chức, người lao động về các quy chế, quy định chế độ, chính sách, lấy ý kiến việc giới thiệu, chất vấn các ứng viên được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi tổ chức họp thông qua; công khai tài chính, ngày công, thu nhập, chấm điểm,... để tất cả viên chức, người lao động đều biết. Ban Giám đốc thực hiện đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

    Những kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần quan trọng xây dựng, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, tạo niềm tin trong nhân dân. Năm 2017, Đảng bộ bộ phận Trung tâm đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt vững mạnh. Hiện nay đơn vị chưa có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh, vượt cấp, chưa xảy ra tình trạng khách hàng khiếu nại hay than phiền về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của viên chức, người lao động.

Trần Xuân Đông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK