Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa III/2018

22.10.2018 - 10:21

Từ ngày 15/10 đến 19/ 10/ 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa III/ 2018 cho 87 quần chúng ưu tú của Đảng bộ.


     Thực hiện chương trình công tác tháng 10/ 2018, từ ngày 15/10 đến 19/ 10/ 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III/ 2018; lớp học được tổ chức tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận. Tham gia lớp học có 85 học viên là quần chúng ưu tú thuộc 29 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối và 2 học viên thuộc Thành ủy Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

     Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu 5 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và nghe báo cáo ngoại khóa về tình hình thời sự nước ta hiện nay do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt; chương trình đã giúp cho các học viên nắm, hiểu sâu sắc hơn khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên, giúp mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Kết quả sau 5 ngày học tập, có 1 học viên đạt loại giỏi, 68 học viên loại khá và 18 học viên xếp loại trung bình./.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK