Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong công tác BHXH, BHYT; không khoán trắng cho ngành BHXH

18.10.2018 - 14:49

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh vào ngày 16/10/2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, nòng cốt là Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ của ngành, cũng như các nhiệm vụ và giải pháp tại Thông báo số 401-TB/VPTU, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy đạt được một số kết quả, tạo được sự chuyển biến tiến bộ trên một số mặt, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động và khắc phục cơ bản tình trạng khoán trắng cho ngành BHXH. Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị phải thật sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất. Theo đó, ngành BHXH chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2019; các cấp, các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, nhất là Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên tuyền, vận động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; Sở Y tế có kế hoạch bố trí đủ nhân lực, từng bước đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong tỉnh, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân khám chữa bệnh vượt tuyến; Thường trực các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp duy trì chế độ làm việc định kỳ với ngành BHXH; chỉ đạo chấn chỉnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể, các ngành liên quan với BHXH cùng cấp; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT của các huyện, thị, thành ủy vào danh mục tiêu chí xếp loại, đánh giá chất lượng các tổ chức, cá nhân hàng năm, phục vụ công tác kiểm điểm trách nhiệm, xếp loại cuối năm, bắt đầu thực hiện từ năm 2019; đề nghị Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh xử lý các doanh nghiệp vi phạm hành chính, để nợ chây ì, kéo dài trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

Hữu Khôi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK