Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Tự hào 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng

17.10.2018 - 11:20

Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững niềm tin với Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao và nhiệm vụ của Đảng để phục vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Với lịch sử hình thành và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng 70 năm qua, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh rất vinh dự và tự hào với truyền thống vẻ vang ấy!

          Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối được thành lập từ năm 1983, trải qua 35 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ủy Khối luôn giữ vững niềm tin với Đảng, rèn luyện, tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, giản dị, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao và nhiệm vụ của Đảng để phục vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

           Với chức năng tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đã tham mưu và trực tiếp tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất, tham mưu các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả; giúp cấp ủy theo dõi, thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối, thể hiện được tính chủ động trong phát hiện, đấu tranh và xử lý đối với các đảng viên vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng.

          Thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao, Ủy ban kiểm tra đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối. Tham mưu ban hành các Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường và không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc và đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở bằng nhiều hình thức giúp nâng cao nhận thức, nắm bắt nghiệp vụ để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng hiệu quả hơn.

           Về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, hàng năm, Ủy ban kiểm tra đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra; triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Kịp thời tham mưu kiện toàn Ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra cơ sở hoạt động hiệu quả.

          Thực hiện tốt chức năng tham mưu và nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm tra giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo, đổi mới chương trình, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

           Với những kết quả đạt được, Ủy ban kiểm tra và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối vinh dự được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; đó vừa là niềm tự hào, vinh dự, vừa là động lực để Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

          Để tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Ngành Kiểm tra Đảng nói chung và kết quả đạt được của Ủy ban kiểm tra trong thời gian qua, cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn học tập, trau dồi nâng cao trình độ lý luận, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đấu tranh để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát, góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra./.

(Một số hình ảnh minh họa)

Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát

Tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng

 

Tập huấn nghiệp vụ cho cơ sở bằng nhiều hình thức

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát hàng năm

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK