Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

15.10.2018 - 11:37

Tổ chức Đoàn và đội ngũ đoàn viên, thanh niên huyện Hàm Tân đã có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương.


Đoàn viên thanh niên thực hiện khơi thông kênh mương nội đồng

    Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đảng bộ huyện Hàm Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được kết quả đáng kể; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, từ đó đề ra nhiều giải pháp căn bản để thực hiện. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách được trẻ hóa, trình độ, năng lực ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ được quan tâm, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ đoàn, hội được chuyển biến tích cực, thu hút, tập hợp thêm đoàn viên, hội viên vào tố chức. Đến nay, toàn huyện, có 13 cán bộ đoàn chuyên trách và đều là đảng viên; số cán bộ chuyên trách và trong diện quy hoạch đã được cử đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ nguồn đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 71,16% (496/697 đảng viên); có 278 đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, 07 đồng chí chuyên trách tham gia cấp ủy huyện và cấp xã, 12 đồng chí tham gia HĐND cấp xã.

    Với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện; tổ chức Đoàn và đội ngũ đoàn viên, thanh niên huyện Hàm Tân đã có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương.

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK