Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh

12.10.2018 - 16:31

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Bình Thuận.


Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh có nhiệm vụ cụ thể như: Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ; sơ kết, tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin…

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phân bổ hàng năm.

 

HMT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK