Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

(KHẨN) Công văn số 1466-CV/TU, ngày 11/10/2018 v/v báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (trước ngày 15/10/2018).

11.10.2018 - 10:40

Thực hiện Công văn số 785-CV/BNCTU, ngày 28/9/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thường trực Thị ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Công an thị xã, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra thị xã căn cứ từng mục trong đề cương thuộc chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án hình sự về kinh tế, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (gửi kèm theo Đề cương và các biểu mẫu thống kê).


Báo cáo gửi về cho Thường trực Thị ủy (qua văn phòng Thị ủy) trước ngày 15/10/2018.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Tải file: /uploads/News/files/Kem%20theo%20CV%20BC%20tai%20san.pdf

/uploads/News/files/CV%201466_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK