Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Kho bạc Nhà nước tỉnh 9 tháng đầu năm 2018: “Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định”

9.10.2018 - 9:47

Ngày 08/10/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai công tác thu, chi ngân sách nhà nước, công tác thông tin phục vụ lãnh đạo tỉnh điều hành ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thường xuyên thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu. Ưu tiên các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, an sinh, phúc lợi xã hội, trợ cấp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết từ chối tạm ứng, thanh toán những khoản chi chuyển nguồn, chi không đúng chế độ, không có trong dự toán từ đầu năm. Đơn giản hóa hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đầu tư theo hướng giảm thiểu thời gian xử lý kể từ khi nhận đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành có liên quan và đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo của tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp số liệu tình hình thu ngân sách địa phương so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao; theo đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ nhằm bảo đảm an toàn về tiền và tài sản của Nhà nước.

Hữu Khôi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK