Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Quán triệt, triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

8.10.2018 - 15:36

Sáng ngày 05/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII), Kế hoạch của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện; Huyện đoàn và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.


Taị hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Siêng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, như: Kế hoạch số 152-KH/HU, ngày 14/9/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch số 153-KH/HU, ngày 14/9/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch 149-KH/HU,ngày 29/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Qua quán triệt, các đại biểu đều nhất trí cao với các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện; tin tưởng việc thực hiện các kế hoạch có kết quả sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trong thời gian đến.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK