Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời số 71-GM/TU, ngày 05/10/2018 về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10/2018

8.10.2018 - 9:32

Căn cứ Giấy mời số 127-GM/TU, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10/2018 với nội dung : “Kết quả cơ bản sau 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới” và “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới”. Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần tham dự, kính mời
- Các đồng chí tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã,
- Các đồng chí nguyên là bí thư đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã,
- Các đồng chí nguyên là thủ trưởng Mặt trận, các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã,
- Các đồng chí cán bộ cao cấp, chuyên viên cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XIII) đang công tác tại thị xã,
- Các đồng chí bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,
- Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- Các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã,
- Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng (là đảng viên).
- Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban thị xã, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã (là đảng viên).
- Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các phường, xã,
- Đài Truyền thanh – Truyền hình (cử phóng viên đến dự, đưa tin).
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 10/10/2018.
3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Kính mời các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đúng thành phần, thời gian./.

Tải file: /uploads/News/files/GM%2071_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK