Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

THẨM ĐỊNH, GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

5.10.2018 - 15:40

Tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên nông dân vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ngày 02/10/2018, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện đã tiến hành thẩm định 02 dự án “Chăn nuôi bò sinh sản”; qua thẩm định, xét thấy các hộ vay vốn bảo đảm điều kiện thực hiện dự án Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh quyết định giải ngân.


Thẩm định và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ngày 04/10/2018, được sự uỷ quyền của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Hàm Tân tổ chức giải ngân nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 10 hộ hội viên nông dân tại xã Thắng Hải và thị trấn Tân Minh vay để phát triển 02 dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” với số tiền 200 triệu đồng./.

Đỗ Thị Minh Trinh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK