Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 2018

4.10.2018 - 9:31

Thường trực Huyện ủy vừa có Thông báo 580-TB/HU tại cuộc họp giao ban khối Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018


Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó bí thư thường trực Huyện ủy giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tập trung phối hợp, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đó là:

1- Các cơ quan, đơn vị rà soát, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao tại Quyết định số 1768-QĐ/HU, ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Ban, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

2- Tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác dân vận theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 14/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá VIII).

3- Sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (lần thứ VIII), nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

4- Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động, kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5- Tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn nhận xét cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Ngoài ra, Thường trực Huyện uỷ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để thực hiện và tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK