Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10/2018

4.10.2018 - 8:54

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân;

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).


HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

2- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

3- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Công tác cán bộ.

2- Công tác đảng viên.

3- Các dự thảo Quy định, Quy chế về công tác cán bộ.

IV- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 31, nghe và cho ý kiến:

1- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

2- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

3- Công tác cán bộ.

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ngày 01

Buổi chiều:

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác đảng viên.

Thứ ba, ngày 02

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ tiếp nhận Quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” huyện năm 2018.

Thứ tư, ngày 03

 

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý III/2018.

Thứ năm, ngày 04

 

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp thống nhất về dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

Thứ sáu, ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2018 (*) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo tại các xã Phú Lạc, Phong Phú.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thứ hai, ngày 08

 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Chi cục Thuế huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 (*) Mời đại điện lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện; Kho bạc Nhà nước, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (trừ xã Phan Dũng) dự làm việc.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 09

 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Quân sự tỉnh với Đảng ủy Quân sự các huyện, thị, thành phố về rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016- 2018 ở huyện.

Thứ tư, ngày 10

 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Bình Thạnh.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Tài liệu sinh hoạt nội bộ về vụ gây rối an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh, dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng và kết quả tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Thứ năm, ngày 11

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

Thứ sáu, ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Phong Phú.

- Buổi chiều:

+ Thường trực Huyện ủy làm việc với Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình và công tác tôn giáo năm 2018.

Thứ hai, ngày 15

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Phú Lạc.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình và công tác tôn giáo năm 2018.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về:

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy, Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 12/4/ 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy trong năm 2018.

+ Các Đề án thành lập, sáp nhập, nhân sự lãnh đạo, quản lý các tổ chức theo Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thứ ba, ngày 16

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 31.

Thứ tư, ngày 17

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Phan Dũng.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 của tỉnh.

Thứ năm, ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện nghe Công an huyện báo cáo phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện (*) Mời Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn trưởng các Đồn Biên phòng Liên Hương, Hòa Minh dự họp.

Thứ sáu, ngày 19

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 31/5/2017 của Huyện ủy (khóa VIII) về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; dự toán thu chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh; định mức chi ngân sách cho các đơn vị thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2019.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ hai, ngày 22

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 23

Buổi sáng: Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 02 năm (2016, 2017).

Thứ tư, ngày 24

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt các Nghị quyết số 24-NQ/TW, 29-NQ/TW, 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ năm, ngày 25

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

Thứ sáu, ngày 26

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế tháng 10; nhiệm vụ 02 tháng còn lại năm 2018 (*) Ủy ban nhân dân huyện chủ trì mời các thành phần có liên quan dự làm việc.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ hai, ngày 29

Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 30

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm giao lưu, kết nghĩa với các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thứ tư, ngày 31

Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK