Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác phối hợp đào tạo nâng cao tay nghề cho thanh niên khối doanh nghiệp

4.10.2018 - 7:38

Đoàn Khối Doanh nghiệp hiện có 57 cơ sở đoàn, với 3313 đoàn viên thanh niên, trong đó thanh niên là công nhân trực tiếp sản xuất có 2740 đang làm việc ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như: may công nghiệp, chế biến nông – lâm sản, thương mại – dịch vụ, xây lắp – sửa chữa….Xác định đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp việc làm là một trong những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đoàn Khối quan tâm. Trong những năm qua, cùng với các cơ sở đoàn trong khối Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tích cực phối hợp tổ chức và đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, do đó Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên những nội dung có trọng tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, về kết quả của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng; giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiên tiến; các mô hình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với việc làm, doanh nghiệp; quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế của giáo dục nghề nghiệp; xu hướng phát triển, dự báo nhu cầu của các ngành nghề trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó bước đầu đã tạo được sự thay đổi nhận thức của đoàn viên thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và chủ động nâng cao tay nghề.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay đã có gần 5.000 thanh niên được đào tạo nghề ngắn hạn và được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Các ngành nghề đào tạo và tuyển dụng chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực may công nghiệp, du lịch và sản xuất chế biến… Trong đó may công nghiệp vẫn là ngành chủ đạo trong việc đào tào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sau đào tạo. Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần May Bình Thuận – Nhà Bè phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên Thị xã LaGi tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho hơn 400 thanh niên tại địa phương, đặc biệt với việc Công ty CP May Nhà Bè – Đức Linh mới được thành lập trong năm 2018 đã giải quyết việc làm cho hơn 1200 thanh niên ở địa phương. Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết trực tiếp đào tạo lao động tại chỗ và phối hợp với trường Trung cấp nghề Bình Thuận tuyển dụng nhân lực ở các lĩnh vực công nghệ may và kế toán… với số lượng mỗi năm hơn 500 người. Xí nghiệp May Tuy Phong phối hợp với trung tâm dạy nghề Bắc Tuy Phong tuyển dụng và đào tạo tại chỗ hơn 200 công nhân. Công ty TNHH May Thuận Tiến đã phối hợp với trường đào tạo nghề Hàm Thuận Bắc tổ chức đào tạo và tuyển dụng hơn 300 công nhân cho Công ty.

Mặc dù đã đạt được một số thành tích bước đầu, song công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên cũng còn không ít khó khăn, do một bộ phận không nhỏ thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về học nghề và việc làm nên đăng ký học nghề còn ít hay bỏ học giữa chừng làm ảnh hưởng đến kết quả dạy nghề. Một số ỷ lại vào Nhà nước, ý thức học nghề chưa cao và động cơ tham gia học nghề chưa đúng… Bên cạnh đó kết quả dạy nghề chủ yếu là dạy nghề ngắn hạn, chất lượng dạy nghề có khi chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên dạy nghề vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Mặc dù công tác phối hợp giải quyết việc làm cho thanh niên được Ban Thường vụ Đoàn Khối quan tâm nhưng hình thức tổ chức chưa phong phú, chưa có tính chủ động và sáng tạo, còn phụ thuộc chủ yếu vào các ngành liên quan.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên cũng như phục vụ cho mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp thì trước hết Ban Thường vụ Đoàn Khối cần tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với các trường, trung tâm dạy nghề trong tỉnh. Đồng thời cần phải nâng cao nhận thức, tư tưởng của thanh niên trong việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm thông qua các lớp tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp… Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh việc tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung – cầu lao động hiệu quả sẽ góp phần phát huy các lợi thế của nguồn lao động trẻ. Vì thế các trường, trung tâm dạy nghề cần có kế hoạch tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đủ về số lượng và phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với đó, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở dạy nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa cũng là một khâu quan trong để nâng cao chất lượng đào tạo. 

Làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm không những tạo công ăn việc làm ổn định và lâu dài cho thanh niên tại địa phương, giảm thiểu dòng di dân tự do từ các vùng nông thôn ra thành thị và giảm sức ép lên các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các trung tâm kinh tế của tỉnh mà còn giúp tăng số lượng đoàn viên thanh niên tại các tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp trực thuộc Đoàn Khối, qua đó góp phần xây dựng Đoàn Khối ngày càng vững mạnh.

Trọng Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK