Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cư tri chuyên đề năm 2018 "Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại phường Phước Hội"

8.10.2018 - 9:58

Chiều ngày 21/9/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã La Gi phối hợp với Thường trực HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã tại phường Phước Hội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Phước Hội thị xã La Gi với chuyên đề "Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại phường Phước Hội"


* Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

Ông: Tôn Thất Muộn: Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

* Tổ đại biểu HĐND thị xã:

Ông: Trần Văn Hải: Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

Ông: Nguyễn Văn Khánh: Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội

Ông: Nguyễn Tiến Thành: Trưởng Đài PTTH thị xã

Ông: Phan Đức Tâm: Phó trưởng Công an thị xã

* Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hội.

Về tham dự buổi tiếp xúc cử tri có 75 cử tri  và có 12 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

1. Đặc điểm tình hình

Phường Phước Hội là trung tâm kinh tế của thị xã La Gi, cơ cấu kinh tế của phường là thương mại - dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Diện tích tự nhiên 177 ha, dân số 3.641 hộ/17.285 khẩu phân bố trên 10 địa bàn khu phố . Trong những năm qua kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhân dân có mức sống trung bình trở lên. Tháng 10 năm 2015 phường phát động và xây dựng " phường đạt chuẩn văn minh đô thị"

2. Về tâm tư nguyện vọng của nhân dân:

- Cử tri và nhân dân phường Phước Hội đã ghi nhận trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phước Hội đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tuy nhiên, đến nay phường đã đạt 5/5 tiêu chuẩn và 19/ 24 tiêu chí đã đạt được, trong đó còn 05 tiêu chí chưa đạt đó là: 1b, 1c, 2c, 3b, 3d.2.

- Cử tri quan tâm đến hệ thống đường giao thông trên địa bàn phường còn một số đường đã xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa nâng cấp, một số cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trong khu dân cư chưa đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh, HĐND thị xã cần quan tâm hỗ trợ, tiếp tục đầu tư cho phường Phước Hội những tiêu chí chưa đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã tiếp thu ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy ban MTTQ thị xã La Gi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK