Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

Tập huấn công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng cho các xã, phường tại thị xã La Gi năm 2018

8.10.2018 - 9:56

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã La Gi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng cho xã, phường năm 2018.


Về tham dự Hội nghị tập huấn có 56 đại biểu là Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, phường và thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng của 09 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Nội dung tập huấn bao gồm các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở. Hội nghị tập huấn đã góp phần trang bị những kiến thức, kỷ năng cơ bản về nghiệp vụ thanh tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Tại hội nghị các đại biểu ở cở sở đã có dịp nêu những ý kiến, vướng mắc trong hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở, các ý kiến của đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp thu, trả lời, hướng dẫn cụ thể. Qua hội nghị tập huấn đội ngũ cán bộ mặt trận, các thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng cơ bản đã nắm vững những kiến thức cơ bản về hoạt động thanh tra và giám sát, trong những năm tiếp theo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã phường sẽ đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy ban MTTQ thị xã La Gi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK