Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Giấy mời số 68-GM/TU, ngày 02/10/2018, v/v mời họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018

2.10.2018 - 15:31

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần, kính mời:

- Thường trực Thị ủy,

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h, ngày 04/10/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần, thời gian quy định.

Tải file: /uploads/News/files/GM%20moi%20giao%20ban%20CCTP%209%20THANG_2018.doc

/uploads/News/files/BC%2014_2018%20BCD%20CCTP_signed_signed(1).pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK