Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

Phường Tân Thiện mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN dành cho Hội viên các đoàn thể năm 2018

8.10.2018 - 9:54

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-GDQP-AN ngày 27/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh thị xã La Gi về việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác năm 2018; sáng ngày 27/9/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) phường Tân Thiện đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng Hội viên các hội đoàn thể năm 2018.


Với mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường thuộc đối tượng 4 và những đối tượng khác những kiến thức cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước trong công tác GDQP&AN trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân…

Đến dự và trực tiếp giảng dạy tại buổi khai giảng có đồng chí Thượng tá Trần Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã La Gi.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Thượng tá Trần Văn Năm - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã đã trực tiếp giảng dạy về các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng nên quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới.

Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Hưng Hồ (Đảng ủy phường Tân Thiện)
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK