Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả đã đạt được trong quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV về công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

30.9.2018 - 16:44

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018 và nội dung Thông báo số 24-TB/BCĐ, ngày 23/7/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; trong quý III, các cấp ủy, địa phương, các cơ quan tư pháp đã chủ động triển khai thực hiện đạt một số kết quả nhất định.


Nổi rõ là: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành duy trì thường xuyên. Các ngành tư pháp tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Các cơ quan tư pháp hai cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm; việc bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, chưa có vụ án hình sự nào oan, sai; công tác hỗ trợ tư pháp được thực hiện kịp thời phục vụ cho các hoạt động tố tụng hình sự. Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà được nâng lên; kết quả thi hành án dân sự cả về số việc, số tiền được thi hành tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu của ngành cấp trên giao (về việc vượt 2,16 %, về tiền vượt 8,99 %). Trong quý III/2018, các cơ quan tố tụng đã tập trung xử lý các vụ gây rối, hủy hoại tài sản nổi cộm trên địa bàn tỉnh vừa qua, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là việc lắp đặt truyền hình trực tuyến các phiên tòa cấp huyện... Hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, bán đấu giá có nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác giám sát của cơ quan dân cử, nhất là HĐND tỉnh được tăng cường.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh còn có mặt hạn chế, thiếu sót như: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đồng bộ, chưa tập trung tuyên truyền sâu, rộng các vấn đề bức xúc trong nhân dân, địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tội phạm; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp tuy được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn những vẫn còn hụt hẫng, nhiều cơ quan tư pháp còn thiếu cán bộ có chức danh tư pháp. Tỷ lệ án kết thúc điều tra và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm giảm so với cùng kỳ năm 2017. Một số đơn vị chưa trực tiếp kiểm sát về tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra chưa chặt chẽ dẫn đến một số vụ án phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung; tỷ lệ xét xử các vụ án thấp hơn so với cùng kỳ. Công tác giám định trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là lĩnh vực bảo vệ rừng, môi trường, tài chính.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp những tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, cơ quan trong khối tư pháp tiếp tục phát huy tốt vai trò hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, các ngành; quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán  bộ có chức danh tư pháp, đi đôi với việc bố trí, điều động cán bộ có chức danh tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các ngành trong khối tư pháp và cấp ủy địa phương phối hợp tốt để xử lý tình hình tội phạm nổi lên hiện nay gây bức xúc trong xã hội như tín dụng đen, thu gom đất đai trái phép, ma túy. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về giám định tư pháp; phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của các thủ trưởng, sở, ngành, cơ quan đơn vị có giám định viên được phân công thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp đảm bảo kịp thời, có chất lượng, đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án.

Lê Thị Xuân Hải
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK