Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI) Giấy mời số 67-GM/TU, ngày 28/9/2018 mời dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (đề nghị các đ/c thường xuyên cập nhật tài liệu)

28.9.2018 - 17:42

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Nội dung:

a- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

b- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

c- Báo cáo thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

d- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018.

e- Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

f- Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

g- Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

2. Thành phần, kính mời:

- Thường trực Thị ủy,

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã,

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã,

- Các đồng chí Thị ủy viên,

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã,

- Đồng chí Phó trưởng ban: Kinh tế-xã hội, Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã,

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân, Đảng ủy xã Tân Phước,

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã,

- Đài phát thanh – truyền hình thị xã (cử phóng viên dự và đưa tin).

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14h  ngày 02/10/2018.

4. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

Văn phòng Thị ủy gửi kèm tài liệu để các đồng chí nghiên cứu.

Kính mời các đồng chí dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Tải file: /uploads/News/files/GM%20BCH%202_10_2018.doc

/uploads/News/files/BCH%202_10(1).rar

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK