Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2018 gắn với tuyên dương gương điển hình tiến tiến

28.9.2018 - 16:55

Vừa qua, thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2018 "về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tuyên dương gương điển hình tiên tiến đối với Đảng ủy xã Đa Mi và xã Hàm Liêm.


Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra ghi nhận thời gian qua Đảng ủy các xã đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, triển khai Chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức đăng ký cam kết và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo hướng dẫn của trên; có chú ý chỉ đạo lựa chọn chủ đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề và qua liên hệ thảo luận và bàn biện pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2018-2020 tạo hiệu quả bước đầu. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai thực hiện.

Tổ kiểm tra cũng đề nghị trong thời gian đến, Đảng ủy các xã tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, sinh hoạt sâu kỹ Chuyên đề năm 2018 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo mặt trận, đoàn thể xã bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của chuyên đề cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chỉ đạo tiến hành rà soát lại nội dung các Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 ở các chi bộ trực thuộc và nội dung đăng ký cam kết trèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện của cán bộ, đảng viên; qua đó hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ở từng loại hình chi bộ và trách nhiệm của cá nhân thật cụ thể để triển khai thực hiện. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc lựa chọn chủ đề, chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc theo quy định; xem đây là giải pháp quan trọng để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn đọng, bức xúc gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ở địa bàn dân cư và cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả sâu rộng trong cán bộ và quần chúng nhân dân./.

Thùy Trang.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK