Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Giám sát việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; việc chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động của Ban Tuyên giáo - Dân vận xã, thị trấn

28.9.2018 - 16:30

Vừa qua, Tổ giám sát số 01 do đồng chí Lê Trung Trung – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tổ trưởng đã làm việc với các đồng chí tập thể cấp ủy và cán bộ tuyên giáo xã Đông Tiến, Hồng Sơn và thị trấn Phú Long để giám sát việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; việc chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động của Ban Tuyên giáo - Dân vận.


Giám sát tại xã Đông Tiến.

Tại buổi làm việc, tổ giám sát ghi nhận thời gian qua Đảng ủy các xã, thị trấn được giám sát đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, Đảng ủy xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời tiếp thu Thông báo số 93-TB/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 487-CV/HU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện mô hình Ban Tuyên Giáo – Dân vận xã, thị trấn và căn cứ Hướng dẫn 32-HDLT/TG-TC-DV, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo – Ban Tổ chức – Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo -Dân vận xã gồm 11 thành viên, gắn với ban hành quy chế hoạt động; ban hành quyết định thành lập tổ Tuyên giáo – Dân vận ở thôn, khu phố, gắn với ban hành quy chế hoạt động.

Tổ giám sát cũng đề nghị trong thời gian đến, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Tuyên giáo- Dân vận xã, thị trấn cần bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các mặt hoạt động tuyên giáo, dân vận; chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực phân công để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thùy Trang.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK