Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn năm 2018

28.9.2018 - 10:36

Ngày 27/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tánh Linh tổ chức tập huấn công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn năm 2018 cho 114 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 14 xã, thị trấn trong huyện.


Tập huấn công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn năm 2018 tại huyện Tánh Linh

Nội dung tập huấn bao gồm các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Hội nghị tập huấn đã góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ thanh tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức 08 lớp tập huấn cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

MTTQ Tánh Linh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK