Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 243-CV/BTC, ngày 25/9/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đăng ký cán bộ, công chức viên chức học trung cấp LLCT-Hành chính (2019-2020)

28.9.2018 - 9:57

Tải file:


/uploads/News/files/CV%20243_2018%20BTC.pdf

Ban Tổ chức Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK