Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp họp thường kỳ tháng 9/2018

27.9.2018 - 14:23

Chiều ngày 24/9/2018, tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành họp thường kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Phùng Hữu Cư, Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét, quyết định kết nạp 07 quần chúng vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị, xét cho ra khỏi Đảng 01 đảng viên; kết luận lịch sử chính trị của 03 quần chúng xin vào Đảng và 04 hồ sơ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ sở.

Ngoài ra, Ban Thường  vụ cũng tiến hành thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm (2013-2018) triển khai thực hiện Đề án số 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (khóa II) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp”.

Ngọc Bảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK