Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân, Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở năm 2018

27.9.2018 - 9:42

Chiều ngày 25/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 24,25/9/2018. Tổng số học viên tham gia có 132 đồng chí của 27 tổ chức cơ sở  Đảng.


Đ/c Nguyễn Thắng-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu bế mạc lớp học

Đây là chương trình bồi dưỡng thực hiện theo hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban tuyên giáo Trung ương với 6 chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng văn hóa, phát triển con người, quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở trong giai đoạn  hiện nay; Công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế xã hội; Phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở; Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trà Thị Thanh Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK