Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh

26.9.2018 - 14:57

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh đã thực hiện khá tốt công tác quản lý tài chính, tài sản đúng quy định Nhà nước; việc lập dự toán và thu, chi tài chính bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động của Huyện ủy và của Đảng ủy thị trấn; việc thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn đúng quy định của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót trong công tác tài chính. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhắc nhở, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh có biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK