Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên

26.9.2018 - 14:54

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 nhằm để đánh giá đúng ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngày 20/9/2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Quyết định, kế hoạch   giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng uỷ Bưu điện tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bưu điện tỉnh.


Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 10/2018 sẽ kết thúc cuộc giám sát./-

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK