Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

20.9.2018 - 17:8

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tự nguyện tham gia mua bảo hiểm y tế góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân


ư vấn, khám phẫu thuật mắt miễn phí cho nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

    Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, với nhân dân trên địa bàn tỉnh; 9 tháng đầu năm 2018, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 3 cuộc đối thoại với nhân dân ở huyện Bắc Bình, Tuy Phong và thị xã La Gi về việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhất là chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc mua bảo hiểm y tế và việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ở các bệnh viện trong tỉnh; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tự nguyện tham gia mua bảo hiểm y tế nhằm góp phần vào mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, từng gia đình và cho cả cộng đồng.

    Được biết kết quả tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018 là 79,18% dân số (đạt 90,34% so với kế hoạch năm).

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK