Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn 1427-CV/TU, ngày 13/9/2018 v/v báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2018

13.9.2018 - 14:28

- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy,
- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,
- Thanh tra thị xã.


Tải file: /uploads/News/files/CV%201427_2018%20TU_signed_signed.pdf

/uploads/News/files/Bieu%20BC%20kqua%20don%202018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK