Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi trâu và bò sinh sản

12.9.2018 - 16:56

Dự án được triển khai trong quý IV/2018 tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình và xã Đức Bình, huyện Tánh Linh


    Ngày 10/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018 do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí thực hiện là 595.000.000 đồng.

    Theo đó, dự án được triển khai thực hiện với mô hình chăn nuôi trâu và bò sinh sản tại xã Phan Lâm (19 con/19 hộ), huyện Bắc Bình và xã Đức Bình (19 con/19 hộ), huyện Tánh Linh với hình thức hỗ trợ con giống, tổ chức tập huấn, hương dẫn thực hiện và có theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; đối tượng thụ hưởng chính sách là hộ nghèo, cận nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai mô hình nói trên nhằm tạo điều kiện giúp cho đồng bào có điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển dân sinh, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK