Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ Kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí - huyện Hàm Thuận Bắc

12.9.2018 - 10:30

Ngày 06/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí thuộc huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức cuộc họp để nghe Tổ Kiểm tra 249 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (theo Quyết định số 249-QĐ/UBKTTU, ngày 05/7/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về thành lập Tổ Kiểm tra) thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí - huyện Hàm Thuận Bắc.


Qua nghe báo cáo của Tổ Kiểm tra 249, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, tập thể Đảng ủy xã Hàm Trí đã thảo luận và thống nhất với báo cáo của Tổ Kiểm tra, đồng thời sẽ chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo kiến nghị của Tổ Kiểm tra./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK