Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 9/2018

10.9.2018 - 9:34

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 400-KL/HU ngày 16/7/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ, hạn hán; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo khai giảng năm học mới 2018- 2019.


HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020.

2- Dự thảo các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

3- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công.

4- Báo cáo kết quả giám sát việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong năm 2017.

5- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

2- Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

3- Công tác cán bộ.

4- Công tác đảng viên.

IV- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 30, nghe và cho ý kiến:

1- Dự thảo các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

2- Công tác cán bộ.

V- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 31, nghe và cho ý kiến:

1- Kiểm điểm, đánh giá tình hình hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020.

2- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

VI- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ngày 03

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9.

Thứ ba, ngày 04

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ tư, ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2018- 2019 tại Trường Trung học phổ thông Hòa Đa.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2018- 2019 tại Trường Trung học phổ thông Tuy Phong.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Thứ năm, ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Huyện đoàn về kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên thanh niên trong huyện (*) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch dự họp.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nghe và cho ý kiến các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện.

Thứ sáu, ngày 07

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 8; nhiệm vụ tháng 9/2018 (*) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (trừ xã Phan Dũng), Văn phòng Huyện ủy dự họp.

Thứ hai, ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Huyện ủy:

+ Làm việc với lãnh đạo cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

+ Nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Thứ ba, ngày 11

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hảo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 (*) Mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Đầu tư xây dựng, Văn phòng Huyện ủy dự làm việc.

Thứ tư, ngày 12

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

Thứ năm, ngày 13

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác tạo nguồn, kết nạp đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và nguồn tuyển quân năm 2019 (*) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn dự họp.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên thanh niên trong huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện nghe Công an huyện báo cáo phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện (*) Mời Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn trưởng các Đồn Biên phòng Liên Hương, Hòa Minh dự họp.

Thứ sáu, ngày 14

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 30.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chí Công về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Thứ hai, ngày 17

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát vụ việc.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 9 tháng năm 2018.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về các Đề án thành lập, sáp nhập, nhân sự lãnh đạo, quản lý các tổ chức theo Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thứ ba, ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, giai đoạn 2016- 2018.

* Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Thứ tư, ngày 19

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện nghe tình hình thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý III/2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát vụ việc.

- Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2018 tại xóm Cây Cám, thôn Lâm Lộc 2, xã Hòa Minh.

Thứ năm, ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban khối Nội chính quý III/2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý III/2018.

Thứ sáu, ngày 21

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ hai, ngày 24

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

Thứ ba, ngày 25

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ các loại hình cơ sở quý III/2018.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý III/2018.

Thứ tư, ngày 26

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 31/5/2017 của Huyện ủy (khóa VIII) về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2020.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban tình hình thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện đánh giá tình hình hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo 9 tháng năm 2018.

Thứ năm, ngày 27

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Liên Hương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc của Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 9 tháng; nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ sáu, ngày 28

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 31.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK