Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Phản biện Đề án "Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2025"

7.9.2018 - 8:40

Sáng ngày 06/9/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện Đề án "Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2025". Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện cùng với các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với các đồng chí Thường trực chủ trì Hội nghị phản biện

Đây là Đề án do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì soạn thảo theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KT, ngày 19/10/2017 về chính sách phát triển trồng cỏ và chính sách phát triển nuôi bò với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, nhất là vùng nông thôn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đã phản biện, bổ sung những nội dung chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp đối với Đề án, đồng thời kiến nghị những giải pháp thực tiễn trong việc đảm bảo tính phù hợp, khả thi trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Bà Bố thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp tất cả các ý kiến phản biện, đánh giá tác động của Đề án để hình thành báo cáo phản biện gửi các ngành chức năng trước khi ban hành áp dụng đề án trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Văn Trí
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK