Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 1410-CV/TU, ngày 04/9/2018 v/v báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2018

4.9.2018 - 8:27

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


1. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng cuối năm 2018.

          Báo cáo gửi về Thường trực Thị ủy (qua Văn phòng Thị ủy) trước ngày 15/9/2018

2. Các cơ quan khối Nội chính thị xã (Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng Phước Lộc, Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát, Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác nội chính 09 tháng đầu năm 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018.

          Báo cáo gửi về Thường trực Thị ủy (qua Văn phòng Thị ủy) trước ngày 15/9/2018

3. Các cơ quan tư pháp và các ngành liên quan của thị xã (Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức Thị ủy, Nội vụ, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng cuối năm 2018.

          Báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã (qua Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Văn phòng Thị ủy) chậm nhất ngày 10/9/2018.

4. Giao Viện Kiểm sát nhân dân thị xã là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thị xã phối hợp Văn phòng Thị ủy tổng hợp báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh theo quy định.

5. Giao Văn phòng Thị ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo nội chính và phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 gửi Tỉnh ủy theo quy định.

          Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Tải file: /uploads/News/files/CV%201410_2018%20TU_signed_signed.pdf

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK