Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam

28.8.2018 - 8:53

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam thực hiện việc thi hành kỷ luật đảng viên đúng phương hướng, cơ bản đảm bảo phương châm, đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; quy trình xem xét, xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định, bảo đảm dân chủ; áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ sai phạm của đảng viên. Đảng viên sau khi xử lý kỷ luật về Đảng, đều được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện khá tốt và tăng cường. Hồ sơ được lưu trữ khoa học, đầy đủ

          Đồng thời qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện việc thi hành kỷ luật đảng trong thời gian đến tốt hơn./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK