Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Văn phòng Đảng ủy Khối kiểm tra tài chính Đảng tổ chức Đảng cấp dưới

22.8.2018 - 9:34

Trong tháng 8/2018, Văn phòng Đảng ủy đã phối hợp với Cơ quan UBKT Đảng ủy khối các cơ quan thành lập 2 Tổ kiểm tra tài chính Đảng đối với một số cấp ủy, chi bộ cơ sở.


Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối, trong tháng 8/2018 Văn phòng Đảng ủy đã phối hợp với Cơ quan UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thành lập 2 Tổ kiểm tra do đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối làm Tổ trưởng để kiểm tra tài chính đảng đối với 6 tổ chức Đảng trực thuộc gồm: Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ Đoàn Luật sư, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chi bộ Khách sạn Đồi Dương (thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy); mốc thời gian kiểm tra từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2018.

 Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức Đảng được kiểm tra đã chấp hành khá tốt các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương đảng và cấp ủy cấp trên về tài chính của Đảng; đa số tổ chức Đảng hàng năm đều lập dự toán và báo cáo quyết toán thu, chi tài chính đảng; thực hiện các nội dung về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đảm bảo quy định; hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng; lập và lưu giữ các chứng từ thu, chi đầy đủ; thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ lên cấp trên đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, một số tổ chức đảng được kiểm tra vẫn còn hạn chế, thiếu sót như: chưa lập dự toán thu, chi tài chính đảng hàng năm; chưa cập nhật kịp thời các mẫu sổ theo dõi tài chính Đảng theo quy định; trích nộp đảng phí lên cấp trên chưa đầy đủ…

Thông qua kiểm tra, các Tổ đã hướng dẫn, nhắc nhở, đề nghị các tổ chức Đảng được kiểm tra khắc phục những thiếu sót để đảm bảo công tác tài chính phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động của tổ chức Đảng./.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK