Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức công tác tôn giáo năm 2018

6.8.2018 - 13:51

Nâng cao kỹ năng, kiến thức công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện Bắc Bình và Tuy Phong.


    Trong 03 ngày từ 01 đến 03/8/2018, tại thành phố Phan Thiết, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018 cho 164 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở huyện Bắc Bình, Tuy Phong. Theo đó, các đại biểu được nghe và thảo luận về những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời trao đổi các kỹ năng, phương pháp trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

    Qua lớp bồi dưỡng này, các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các địa phương huyện Bắc Bình, Tuy Phong tiếp cận, nâng cao những kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo; qua đó tạo sự gắn kết, gần gũi giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo trong giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Minh Phụng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK