Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018

6.8.2018 - 9:59

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII).

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 theo các Kết luận số 199, 200-KL/HU, ngày 20/6/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài; trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

- Chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018 - 2019. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Một số vấn đề do Ủy ban nhân dân huyện trình.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

  

Thứ tư, năm;     ngày 01, 02

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan đến huyện Phú Quý theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tại tỉnh.

    Thứ tư,

    ngày 01

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

    Thứ sáu,

    ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8/2018.

    Thứ hai,

    ngày 06

- Buổi sáng:

+ 07 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy.

+ 09 giờ: Đoàn giám sát tiến hành giám sát các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã Long Hải. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 8/2018.

    Thứ ba,

    ngày 07

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo UBND huyện và một số ban, ngành, địa phương về công tác luân chuyển Trưởng Công an xã và địa chính xã.

 

    Thứ tư,

    ngày 08

 

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU gắn với việc xử lý giã cào bay sai tuyến.

    Thứ năm,

     sáu;

    ngày 09, 10

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy tham dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan đến huyện Phú Quý theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tại tỉnh.

 

    Thứ sáu,

    ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”, do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp lần thứ 6 - HĐND huyện (khóa XI).

    Thứ hai,

    ngày 13

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 8/2018.

     Thứ ba,  

     ngày 14

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy xử lý công việc tại cơ quan

     Thứ tư,

     ngày 15

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

   Thứ tư,

    năm; 

    ngày 15, 16

 Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 (chiều ngày 15 và ngày 16/8).

     Thứ sáu,

     ngày 17

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp, do Tỉnh ủy tổ chức.

    Thứ hai,

     ngày 20

Thường trực Huyện ủy xử lý công việc cơ quan.

    Thứ ba,

     ngày 21

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20.

     Thứ tư,

     ngày 22

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện tháng 8/2018.

      Thứ năm,

      ngày 23

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy

+ Buổi sáng: Cùng với đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và một số phòng, ban đi thực địa về các công trình đang triển khai đầu tư trên địa bàn huyện và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc qua đối thoại với nhân dân xã Long Hải.

+ Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 8/2018.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

    Thứ sáu,

    ngày 24

Thường trực Huyện ủy xử lý công việc cơ quan.

    Thứ bảy,

     ngày 25

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự quý II/2018([1]).

     Thứ hai,

     ngày 27

Thường trực Huyện ủy xử lý công việc cơ quan.

     Thứ ba,

     ngày 28

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Buổi chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

     Thứ tư,

     ngày 29

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cuối tháng 8/2018.

     Thứ năm,   

     ngày 30

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện

- Buổi sáng: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tại tỉnh.

- Buổi chiều: Dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020, tại tỉnh.

    Thứ sáu,

     ngày 31

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 21.

 


([1]) Thành phần cùng tham dự: Cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK