Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8/2018

2.8.2018 - 16:38

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 400-KL/HU ngày 16/7/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018- 2019.


HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Tình hình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

2- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về giải quyết tồn tại ở khu du lịch Bình Thạnh.

3- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

4- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5- Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 31/5/2017 của Huyện ủy (khóa VIII) về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đến năm 2020.

6- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công.

7- Công tác cán bộ.

8- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020.

2- Dự thảo các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

3- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

4- Công tác cán bộ.

5- Công tác đảng viên.

IV- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 29, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020.

2- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

3- Công tác cán bộ.

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

 

Thứ tư, năm,

ngày 01, 02

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ sáu, ngày 03

- Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Liên Hương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2018 (1) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy dự làm việc.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ hai, ngày 06

Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 07

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018.

Thứ tư, ngày 08

 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) gắn với việc xử lý giã cào bay sai tuyến.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng; nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018.

Thứ năm, ngày 09

 

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 6 (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về lịch sử truyền thống Đảng bộ các xã Hòa Phú, Phú Lạc.

Thứ sáu, ngày 10

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Lễ khởi công xây dựng công trình khu dân cư HTV.BT thị trấn Phan Rí Cửa.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn về Kế hoạch tổ chức chương trình “Lãnh đạo huyện gặp mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ưu tú và đảng viên trẻ” năm 2018 (*) Mời đại diện Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy dự làm việc.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 6.

Thứ hai, ngày 13

 

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hảo về tình hình, kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 14

 

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sau kỳ họp thứ 7 (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về Kế hoạch tổ chức Đại hội và Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 (2) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy dự làm việc.

Thứ tư, năm,

ngày 15, 16

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

Thứ sáu, ngày 17

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy đi cơ sở.

- Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008- 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp.

Thứ hai, ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp dân tại cơ quan Huyện ủy.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 21

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ tư, năm, ngày 22, 23

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

 

Thứ sáu, ngày 24

- Buổi sáng: Tập thể Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh về công tác cán bộ.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 8; nhiệm vụ tháng 9/2018 (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (trừ xã Phan Dũng), Văn phòng Huyện ủy dự họp.

Thứ bảy, ngày 25

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự quý II/2018.

Thứ hai, ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 28

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên thanh niên trong huyện.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc của Ủy ban nhân dân huyện với Bảo hiểm xã hội huyện, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tình hình tham gia bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018.

Thứ tư, ngày 29

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29.

Thứ năm, ngày 30

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ở tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020 ở tỉnh.

Thứ sáu, ngày 31

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Buổi tối: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường năm 2018”.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK