Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết tại tổ chức đảng cấp dưới

2.8.2018 - 14:46

Trong 2 ngày 30 và 31/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 03 tổ kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, đã tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; việc học tập, triển khai chuyên đề 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên; việc thực hiện nội dung, quy trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

Tổ kiểm tra làm việc tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận

Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; quan tâm đến chế độ, chính sách và đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện cụ thể, chi tiết và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề các năm; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tổ chức hội nghị người lao động hàng năm và đối thoại định kỳ theo quy định.

Để công tác xây dựng Đảng tại cơ sở thời gian đến được tốt hơn, các đồng chí tổ trưởng đã đề nghị cấp ủy các chi bộ cần đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra; tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, quan tâm đến đời sống và chế độ chính sách cho người lao động;  năm 2018, tiếp tục đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và  pháp luật của Nhà nước đến với người lao động nhiều hơn, giúp cho người lao động ngày càng nắm rõ hơn; thực hiện tốt việc đưa nội dung đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào sinh hoạt chi bộ và đảm bảo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý/lần; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên; tiếp tục duy trì việc tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, đối thoại với người lao động hàng quý, đồng thời phải ghi ghép biên bản đầy đủ, rõ ràng.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK