Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018

2.8.2018 - 10:27

Ngày 30/7/2018, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.


Trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao kịp thời. Đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Kịp thời xem xét, xử lý và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; chỉ đạo UBKT cấp dưới tăng cường giám sát, phát hiện kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo, khiếu nại.

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan và công đoàn tiếp tục được duy trì, hưởng ứng và tham gia tốt các phong trào văn nghệ, các hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Phong trào thi đua trong cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy được triển khai và tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, các nội dung đăng ký thi đua, tiêu chí, hình thức thi đua đi vào cụ thể, thiết thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của cấp ủy giao. Ý thức trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ, công chức trong cơ quan có chuyển biến hơn; qua phong trào thi đua, cán bộ công chức đã nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu rèn luyện để ngày càng trưởng thành hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo tập trung triển khai hoàn thành tốt các nội dung như: Chủ động rà soát, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ngành giao; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 27, Chỉ thị 30 và Chỉ thị 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng 70 năm thành lập Ngành nhất là buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018); tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối Thi đua 6 tổ chức.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức cơ quan, đồng thời tặng giấy khen cho 06 đồng chí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK