Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018

2.8.2018 - 9:45

Chương trình công tác tháng 8 năm 2018


Thứ tư,

ngày 01

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Thứ năm,

ngày 02

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo Chuyên đề 2 kiến thức Quốc phòng An ninh K5 tại trường Quân sự tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 03

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Hinh - Xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự họp tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8/2018.

- Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Văn phòng Ban.

Thứ hai,

ngày 06

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại Đức Linh.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng uỷ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới *

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa  báo cáo chuyên đề IV tại lớp Trung cấp LLCT – HC K86

Tối

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Khai mạc Chương trình liên hoan Tổng phụ trách Đội giỏi Cụm Miền Đông Nam Bộ lần thứ 6 năm 2018 *

Thứ tư,

năm, sáu

ngày 8,9,10

Đ/c Hồ Trung Phước và đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự hội nghị BCĐ 94 tại Kiên Giang .

Thứ ba,

ngày 07

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân dự  họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ tư

ngày 08

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Chỉ huy thống nhất nghe và cho ý kiến bổ sung về Phương án bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh *.

Chiều

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban với các địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU gắn với việc xử lý giã cào bay sai tuyến *.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Bình Thuận về tình hình hoạt động và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trong thời gian tới.*

Thứ năm, sáu

 ngày 9, 10

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong trường hợp không dự Hội nghị BCĐ 94 tại Kiên Giang).

Thứ năm

ngày 09

 

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trỉ làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuy phong và Đảng ủy xã Hòa Phú, Phú Lạc về công tác biên soạn lịch sử.

Thứ sáu

ngày 10

 

Sáng

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Phòng Tuyên truyền chủ trì làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Tư pháp về kế hoạch truyên truyền (theo Thông báo số 24-TB/BCĐ, ngày 23/7/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh)

Thứ hai,

ngày 13

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì làm việc với Tổ thẩm định và Văn phòng Ban về nội dung câu hỏi và đáp án chương trình LLCT đối với lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Thứ ba,

ngày 14

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân dự  họp Hội đồng thẩm định các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước và Phòng Lịch sử Đảng làm việc với lãnh đạo Sở tài chính.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng uỷ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới *.

Thứ tư

ngày 15

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ giữa Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhang - Quân khu Đặc biệt - Quân đội Hoàng gia Campuchia *.

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề 2 kiến thức Quốc phòng An ninh K6 tại trường Quân sự tỉnh.

Thứ năm,

ngày 16

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thành phố Phan Thiết về tình hình triển khai Nghị định số 67 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự lễ phát động Phụ nữ khởi nghiệp *

Chiều

Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Trưởng, Phó các phòng liên quan về Trung tâm thông tin và các kịch bản xử lý tình huống “điểm nóng” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ sáu,

ngày 17

Sáng

 

Đ/c Hồ Trung Phước và Phòng Lịch sử Đảng dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp.

Thứ hai,

ngày 20

Cả ngày

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại lớp Trung cấp LLCT – HC K85 (cả ngày)

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân, nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh; công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh

Thứ ba,

ngày 21

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Phòng Lý luận chính trị về Chỉ thị 05.

Thứ tư, năm

ngày 22, 23

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư,

ngày 22

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc Văn phòng Tỉnh ủy (liên quan Đề án “Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung hoạt động các Ban)

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Mạng xã hội

Thứ năm,

ngày 23

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân làm việc với Phòng Lịch sử Đảng.

Thứ sáu,

ngày 24

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Thứ bảy,

ngày 25

Tập thể lãnh đạo Ban và tất cả CBCC dự Hội nghị thông tin thời sự quý III/2018.

Thứ hai,

ngày 27

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì giao ban báo chí.

Thứ ba,

ngày 28

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND thị xã La Gi về tình hình triển khai Nghị định số 67 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới*.

-  Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban Dư luận xã hội.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi bộ.

Thứ tư,

ngày 29

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp cơ quan.

Thứ năm,

ngày 30

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước và Phòng Lịch sử Đảng tổ chức tọa đàm góp ý hồ sơ khoa học khu căn cứ Tỉnh ủy tại Sa Lôn (lần 2)

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới *.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phát triển đảng viên trong giáo viên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.*

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020 *.

Thứ sáu,

ngày 31

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 21.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2018.

Tối

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ và trao học bổng quỹ “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2018” *.

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK