Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 7 năm 2018

1.8.2018 - 11:9

Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 7/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Trong tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban  Bí  thư Trung  ương  Đảng  (khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII), trong đó Đảng ủy Khối đã tổ chức 03 lớp; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; báo cáo nhanh kết quả triển khai Kế hoạch số 126-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức giao ban Dư luận xã hội; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15; thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện công tác đảng vụ theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; báo cáo thống kê tình hình tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Đảng ủy Khối; đề xuất nội dung đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đảng ủy Khối theo Kế hoạch số 82-KH/TU, Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn, củng cố nhân sự cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở có biến động; phê duyệt quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền.

          Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh khối lãnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên, trong đó: Phối hợp tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018). Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm “Đoàn viên Thanh niên với phong trào sáng tạo trẻ”; tổ chức Hội thao lần thứ VI - năm 2018. Hội Cựu Chiến binh tiếp tục khảo sát về nhà ở của cán bộ, hội viên.

          Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 08/2018 như sau: Lãnh, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 8/2018. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII); tổ chức lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2018 (dành cho học sinh, sinh viên các Trường cao đẳng); tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII); lãnh đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII); tổ chức Hội thi Cấp ủy viên giỏi lần thứ I - năm 2018; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tổ chức kiểm tra tài chính Đảng và công tác đảng vụ đối với 06 tổ chức đảng trực thuộc đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các vụ việc phát sinh; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên theo thẩm quyền.

          Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 26 đảng viên mới, công nhận 14 đảng viên chính thức, kết luận về lịch sử chính trị 05 trường hợp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK