Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giám sát chuyên đề đợt I/2018

1.8.2018 - 11:0

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 1780-QĐ/ĐUK về việc thành lập các Tổ giám sát chuyên đề đợt I/2018.


Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 1780-QĐ/ĐUK về việc thành lập các Tổ giám sát chuyên đề đợt I/2018, Kế hoạch số 103-KH/ĐUK, ngày 02/7/2018 giám sát chuyên đề đợt I/2018 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; việc thực hiện công tác đảng vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 02 Tổ kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối làm Tổ trưởng, tiến hành giám sát trong tháng 7/2018 đối với 06 tổ chức đảng và 06 đồng chí bí thư cấp ủy gồm: Bảo hiểm xã hội, Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, hầu hết các tổ chức đảng được giám sát đều đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 của cơ quan, đơn vị; không có cán bộ, đảng viên vi phạm và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực; Duy trì việc kiểm điểm, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongh cách Hồ Chí Minh” trong báo cáo định kỳ hàng tháng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm về quy định kê khai tài sản; việc ghi chép biên bản sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn, theo dõi và cập nhật đầy đủ các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đảng bộ đảm bảo quy định.

 Một số tổ chức đảng còn thiếu sót trong quá trình thực hiện đã được các Tổ giám sát nhắc nhở, hướng dẫn và đề nghị khắc phục trong thời gian đến./.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK