Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

31.7.2018 - 17:17

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.


    Chiều ngày 30/7/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

    Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát biểu khá sâu kỹ về những vấn đề liên quan đến thực hiện QCDC trong 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá: Các cấp, các ngành tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ; chủ động, tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, người lao động và nhân dân; quan tâm tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp được tổ chức nhiều hơn, thực chất hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC cũng còn những han chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục.

    Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2018, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ đi vào thực chất, có hiệu quả hơn. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình; thanh tra công chức, công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, đạo đức của CBCC. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, quy ước đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK