Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Thuận

31.7.2018 - 9:55

06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 148 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được Bộ Nội vụ phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Theo đó, có 127 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 21 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Cụ thể như sau:


- Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: có 18 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 02 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: có 100 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 14 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

- Cán bộ công chức cấp xã: có 03 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 05 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể: có 06 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Tổng kinh phí chi trả thực hiện chính sách tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Thuận là hơn 22 tỉ đồng, riêng kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức của khối Đảng, đoàn thể là hơn 800 triệu đồng./.

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK